Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Een Belgische overheidsdienst

Analyse interne cultuur & communicatie

Een grote Belgische overheidsinstelling worstelde met een negatieve sfeer en een gebrekkige communicatiecultuur. Intern liepen de meningen over de aard van het probleem erg uiteen. Op basis van een diepgaande intake maakten we een objectieve analyse en formuleerden we gerichte adviezen tot verbetering. 

OOK EEN COMMUNICATIE-UITDAGING? NEEM CONTACT OP

"Deze objectieve, diepgaande, duidelijk geformuleerde en sterk onderbouwde analyse brengt eindelijk duidelijkheid over onze belangrijkste issues en oplossingen."

De verantwoordelijke voor interne communicatie bij de overheidsdienst

decoration

UITDAGING

Objectief inzicht krijgen

Al een hele tijd registreerde de communicatiedienst algemene ontevredenheid over de interne communicatiecultuur in de organisatie. Maar het management van de grote en complexe organisatie vond geen consensus over de ernst, aard en oorzaken van het probleem. Overtuigd van de nood aan meer awareness en inzicht rond de situatie, vroeg de communicatieverantwoordelijke om een objectieve strategische analyse en gericht advies van een externe specialist.

aanpak

Kwalitatieve en kwantitatieve duik in de bedrijfscultuur

Charly PR zette een strategisch traject op poten. Via kwalitatieve gesprekken met de communicatiedienst en het managementteam beschreven we de gewenste Employer Value Proposition (EVP) van de organisatie. Vervolgens toetsten we die via een personeelsenquête aan de gepercipieerde EVP. We analyseerden ook het bestaande beleid rond interne communicatie. Gezien de doelstelling gingen we daarbij specifiek na in welke mate de bestaande communicatietools bijdroegen tot de gewenste EVP.

decoration

RESULTAAT

Een heldere analyse en advies

Het communicatiedepartement loofde onze “eerlijke, diepgaande, helder geformuleerde en sterk onderbouwde analyse, die eindelijk duidelijkheid
brengt over onze belangrijkste issues en oplossingen”. Ons werk bevatte ook gedetailleerd advies over quick wins en de vereiste structurele werven om de betrokkenheid van de werknemers te verhogen en hen fier te maken om voor de organisatie te werken.

Charly PR hielp ook al bedrijven zoals Roche, Quality By Design, Bosch, VF Corporation, Brouwerij Haacht, Belnet, Skondras en Schindler met specifieke uitdagingen rond employer branding en interne communicatie.

Op zoek naar een partner voor interne communicatie? NEEM CONTACT MET ONS OP 

Deel deze case:

Other cases

Let's get in touch