Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Vijf onmisbare vaardigheden voor een goede woordvoerder? Lees ze in onze blog. 

Privacy policy

Privacy policy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Charly PR verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken – in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Zakelijk bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@charlypr.com. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Charly PR verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om de producten en diensten af te stemmen op uw behoefte.

Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene;
 • De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
 • De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking. Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Charly PR zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van tien jaar.

Delen met anderen

Charly PR deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Charly PR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Charly PR uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. De gegevens worden altijd alleen binnen de EU opgeslagen.

Privacybeleid website

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Cookies

Charly PR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Charly PR gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt, onthouden uw voorkeursinstellingen en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wa….

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Charly PR plaatst de volgende third party cookies:

 • Google Analytics (_ga en _gid, voor het bijhouden websitestatistieken, verloopt na maximaal 2 jaar na laatste bezoek);
 • Piwik (_pk_id en _pk_ses, voor het bijhouden websitestatistieken, verloopt na maximaal 13 maanden na laatste bezoek);
 • Polylang (pll_language, voor het onthouden van de voorkeurstaal van bezoekers, verloopt na maximaal 1 jaar na laatste bezoek).

Verder kan het voorkomen dat er third party cookies worden geplaatst in het geval van embedded content. Een YouTube-video in een blogpost bijvoorbeeld, of een embedded Facebook-post. Denk daarbij aan cookies van:

 • Facebook
 • X
 • YouTube
 • Instagram
 • Pinterest
 • LinkedIn

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Charly PR is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Charly PR vallen.

Uw privacyrechten

Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijderen, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kunt uw verzoek sturen naar info@charlypr.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (bsn)/rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier of het e-mailadres info@charlypr.com.

Charly PR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.charlypr.com
Telefoonnummer: +31 (0)30 65 65 070 / +32 2 474 17 40

Bedrijfsadres Nederland
Veilingweg 5
3981 PB Bunnik

Bedrijfsadres België
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien de betrokkenen van mening is dat Charly PR de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet naleeft. Wij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen. Mocht u klachten hebben over Charly PR kunt u ook contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt onze FG benaderen via: Stella Jansen: stella.jansen@progresscommunications.eu  

Beveiliging

Charly PR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@charlypr.com.

In het geval van een (potentieel) datalek zal onze FG contact opnemen met de AP en de betrokkenen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacyverklaring. Check daarom regelmatig het Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Mocht u verder vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@charlypr.com.